Update-werkzaamheden fietspad

Hierbij weer een update van de werkzaamheden fietspad Kalenberg-Ossenzijl.
Update 2 december
• Opbreekwerkzaamheden: ter plaatse van Oudeweg 77
• Aanbrengen beton: ter plaatse van Oudeweg 93
•Passeren van de werkzaamheden
Wilt u de werkzaamheden passeren? Dan vragen zij u om waar het nog kan gebruik te maken van het asfaltpad. Is het asfalt al opgebroken? Dan kunt u door de baan lopen. Op het deel waar een dag ervoor beton is aangebracht, kunt u van het nieuwe betonpad gebruikmaken. Alleen ter plaatse van het vak waar ze beton aanbrengen vragen zij u gebruik te maken van de platenbaan die langs het werkvak ligt.
Geen beton op 3 december

In verband met de weersomstandigheden (regen die voorspeld wordt) brengen ze op donderdag 3 december geen beton aan. Ze gaan wel door met de opbreekwerkzaamheden.

Werkzaamheden Nieuweweg

Woensdag 9 december en donderdag10 december vinden er werkzaamheden plaats aan het asfalt van de Nieuweweg vanaf het Kalenbergerpad tot aan de 1e brug. Globaal aangegeven op het kaartje.
Woensdag 9 december is hierbij hinder door freeswerkzaamheden. Deze werkzaamheden starten in de loop van de ochtend.
Donderdag 10 december wordt er geasfalteerd tussen 07:30 en 11:00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten. Indien u voor 11:00 uur weg moet, kunt u het beste de auto aan de andere kant van de brug zetten.
Er is alleen doorgang voor noodgevallen.
Dit bericht graag delen.
Wij willen u vragen uw buren die niet actief zijn op internet op de hoogte te stellen.

Start werkzaamheden fietspad

Start werkzaamheden
Op maandag 16 november start de reconstructie van het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg. De start van het project begint met het deel vanaf de komgrens van Kalenberg tot de komgrens van Ossenzijl.

Werkwijze

We werken in kleine fases en schuiven het werkvak steeds een stukje op. Hoe werkt dit precies?

  • We verwijderen ongeveer 200 meter van het bestaande pad en voeren hier grondwerkzaamheden uit.
  • Op het moment dat we de bekisting en het beton op deze 200 meter aanbrengen, breken we de volgende 200 meter asfaltverharding op.
  • Beton moet uitharden. Na een dag kunt u er te voet weer overheen. Terwijl we daarop wachten, is het volgende werkvak van 200 meter alweer aan de beurt.
  • Nadat het beton is uitgehard, verwijderen we de bekisting en werken we de bermen af. Het werkvak is gereed!

In het fotoalbum vindt u hiervan een plaatje!

Bereikbaarheid percelen
Naast het werkvak leggen we een platenbaan aan, zodat alle percelen altijd bereikbaar zijn. Voor het eerste deel vanaf de komgrens van Kalenberg tot de komgrens van Ossenzijl geldt een uitzondering. Hier komt geen platenbaan, aangezien het enige perceel (De Imme) op dit traject vanaf Ossenzijl en daarna Kalenberg bereikbaar zal zijn.

Afspraak met omgevingsmanager
Omgevingsmanager Henry Snoeijer heeft al veel aanwonenden gesproken en afspraken met ze gemaakt over de werkzaamheden op particulier terrein. Heeft u (als aanwonende) nog geen afspraak met hem gemaakt? Dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen!

Afval
Aanwonenden kunnen zakken afval net als altijd aan het water zetten. Als de afvalboot er door onze werkzaamheden even niet bij kan, verplaatsen wij de zakken naar een plaats waar het wel afgehaald kan worden.

Doorgaand fietsverkeer via Hoogeweg
Tijdens de uitvoeringsperiode is de werkruimte zeer beperkt. Het doorgaande fietsverkeer wordt daarom omgeleid via de Hoogeweg op het traject waar gewerkt wordt. Daarbuiten blijft fietsverkeer in éénrichting (uitgezonderd aanliggende bewoners) mogelijk. Deze maatregel geldt zolang dit vanwege het coronavirus en vanuit de gemeente nodig is.

Vragen?
Heeft u vragen over het project? Die kunt u stellen via deze app. Of mailen naar ossenzijlkalenberg@schageninfra.nl.

 

Klik op de foto voor vergroting

KGH opnieuw gesloten.

Helaas! Zojuist tijdens de persconferentie van 3 november is bekend gemaakt dat de landelijke maatregelen weer worden aangescherpt.
Dit houdt (ook) in dat het KGH per direct gesloten is!
De maatregelen gelden in ieder geval tot donderdag 19 november.

Strooizout gratis te halen

GRATIS STROOIZOUT VOOR INWONERS

De afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het nieuwe gladheidsseizoen afgerond. Alle materieel is gekeurd en de zoutloods is bijgevuld. Als gemeente zijn we er klaar voor.
Dit jaar delen we gratis strooizout uit aan onze inwoners. Daarmee kunt u uw eigen stoep schoon en veilig houden. Wilt u weten waar en wanneer u een zak (of emmer) van maximaal 5 kilo per persoon kunt vullen met strooizout? Kijk dan op: bit.ly/2I15Oc8 Hier vindt u ook meer informatie over de strooiroutes.

Beste Kalenbergers,

Na 11 mooie jaren in het mooiste dorp van Nederland te hebben vertoefd, hebben wij onze bakens verzet en een andere route gekozen.

In 2016 waren we voorzichtig begonnen met een klein Quilt winkeltje op Kalenberg Zuid 4a, maar konden we in 2018 Schiedam een groter winkelpand, gecombineerd met een woonhuis kopen.

Daarna bleek dat we veel te weinig vrije tijd overhielden om echt in Kalenberg te genieten en besloten we ons mooie plekje te verkopen.

Op 3 november 2020  vindt de overdracht plaats en zullen Richard en Yvonne Kwant het pand permanent gaan bewonen.

Wij denken met weemoed terug aan de buitengewone locatie en de hartverwarmende omgang met de bewoners, of ze nu wel of niet permanent wonen.

Ongetwijfeld komen we nog eens buurten en huren bij Pieter, Jos of Jacoline een bootje.

Wij wensen jullie alle goeds en veel geluk,

Monique en Leen Groen

Voordat de werkzaamheden aan het fietspad beginnen wil de firma Schagen graag persoonlijk contact met iedereen die aan het fietspad woont.

Zij die nog geen contact hebben gehad worden verzocht Henry Snoeijer te mailen of te bellen:

h.snoeijer@schageninfra.nl / 06-25653733.

Wilt u uw buren die geen internet gebruiken hiervan op de hoogte stellen?

Bijgaand de brief die aan alle bewoners aan het pad is verstuurd.

Met vriendelijke groet

Helen Brouwer

Namens Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg

 

Klik op onderstaand kaartje voor vergroting.

burst

 

 

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg