Er worden twee cabiners geplaatst in de Weerribben

Bij deze wil ik uw informeren  dat er binnenkort een 2 tal Cabiners worden geplaatst in de Weerribben.

De Cabiner is een nieuw project in de Nationale parken waar Staatsbosbeheer aan meewerkt.  Het is en nieuwe manier van beleving in de natuur van de Nationale Parken.  Zie bijlage.

Voor de Weerribben geldt dat er (tijdelijke) toestemming is verleend.  De locaties in de Weerribben zijn het diepe Wiede ( nabij de ingang van het slootje zodat deze  vanaf de woningen niet zichtbaar is) en de andere locatie is in de Hamsgracht tussen het t’ Heers en het Meenthe gat.   De komende periode worden de Cabiners opgebouwd en worden ze getest  etc.   Aan deze locaties wordt een monitorings programma gekoppeld om te zien wat het effect is op de directe omgeving.

Met vriendelijke groet,

E.H  (Egbert) Beens

Boswachter Publiek

Meer info zie voorbeeld klik hier

Kleurrijke maaltijd KGH

Maaltijden zorgen voor verbinding in Kalenberg.

Al een jaar heerst er stilte in het dorpshuis, hét ontmoetingspunt voor de inwoners van Kalenberg/Hoogeweg.

Beheerder Henk Slijkhuis zag en ondervond het gemis aan activiteiten en daarmee de contacten tussen de bewoners. Hij stelde voor maaltijden te bereiden voor het dorp. Het bestuur van het Kalenberg Gemeenschapshuis was hier meteen voor. Niet alleen ‘gebeurt er wat‘, maar ook de inkomsten zijn zeer welkom nu het dorpshuis al een jaar zonder zit.

Dat Henk een uitstekende kok is, weet men van eerdere gezamenlijke maaltijden. De snert eind december vond dan ook gretig aftrek. Coronaproof werd de erwtensoep uitgegeven en de reacties waren zeer enthousiast. Hoe leuk is het ook te weten dat een groot deel van de dorpsgenoten geniet van dezelfde maaltijd!

Henk houdt van variatie en in februari werd een heerlijke NasiRames bereid. Met hulp van bestuursleden van het KGH werden meer dan honderd porties bereid en uitgegeven aan enthousiaste dorpsgenoten.

De inkomsten zijn ‘leuk’,  maar wegen natuurlijk niet op tegen het verlies aan huurinkomsten van het KGH. Het gaat vooral om de activiteit in het dorp, binnen de coronaregels, en de saamhorigheid die het met zich meebrengt.

De volgende maaltijd wordt op Paaszaterdag uitgegeven. Het wordt op voorstel van Henk Slijkhuis een traditionele Marokkaanse couscous. Deze maaltijd wordt in Marokko met familie gegeten op speciale gelegenheden, waarbij gastvrijheid, vrijgevigheid en saamhorigheid gevierd worden. Een uitstekende keuze van Henk. Viering van de saamhorigheid in het dorp, ook onder de huidige omstandigheden, en tegelijkertijd bouwen aan de hoop op een nieuw begin, een toekomst waarbij het dorpshuis weer bruist van het leven!

 

KALENBERGERGEMEENSCHAPSHUIS

Hallo Kalenbergers

Omdat we elkaar nog steeds niet in het K.G.H. mogen ontmoeten gaan we opnieuw een maaltijd bereiden: kunnen we elkaar bij het afhalen toch nog even spreken 😉.

In de Berberse landen van Noord-Afrika wordt couscous als het nationale gerecht beschouwd.

Het staat voor : saamhorigheid, gastvrijheid en vrijgevigheid.

In deze rare tijd belangrijk voor ons allemaal!

Reden voor onze kok om een couscous gerecht te maken.

Het menu voor 1 persoon bestaat uit een ruime portie couscous, heerlijke kleurrijke groentemix en kip met een smaakvolle saus.

Voor de vega-variant wordt de kip vervangen door jackfruit(lekker!).

Door middel van onderstaand strookje voor 01-04-2021 in te leveren bij:

Gerda Jongschaap, Kalenbergerpad 8, kunt u uw maaltijd bestellen.

Zaterdag 3 april kunt u de maaltijd af halen bij het K.G.H. tussen 17.00 en 18.00 uur.

Een maaltijd kost € 8,-. Graag contant en gepast afrekenen bij afhalen.

Bij het K.G.H. graag de instructies van het bestuur volgen zodat alles coronaproof verloopt.

Naam:

Menu met vlees :

Menu met jackfruit:

Optie groentemix zonder paprika :

Helaas, Trillend Riet kan dit jaar niet doorgaan

Misschien heeft u het al een beetje aan voelen komen… helaas hebben we moeten beslissen om Trillend Riet dit jaar niet door te laten gaan.
We begrijpen dat dit niet het nieuws is waar u op had gehoopt en we delen uiteraard uw teleurstelling!
We verschuiven de voorstellingen naar volgend jaar (2022) en hopen u dan weer te kunnen & mogen verwelkomen in de Weerribben bij ons unieke belevingstheater.

Toen het kerkje nog een kerk was

De foto is van 1981. Het huis achter het kerkje werd toen gekocht door Martha en Pieter Jongschaap. Pieter heeft de boel zelf flink verbouwd en in maart 1983 zijn zij er gaan wonen. Het kerkje hebben ze in 2004 gekocht.

Hervatten werkzaamheden fietspad Kalenberg

Bericht van Schagen over de werkzaamheden aan de fietspaden:
22 februari
Nadat het werk even stil heeft gelegen door de winterse weersomstandigheden, hervatten we op maandag 22 februari onze werkzaamheden aan het fietspad.
Opbreekwerkzaamheden
Maandag 22 en dinsdag 23 februari breken we het laatste deel van het fietspad op. Vanaf huisnummer 34 tot het eind. Ook beginnen we maandag met het opruimen van het plastic en de platen die op de betonverharding liggen.
Aanbrengen beton
Op woensdag 24 en donderdag 25 februari brengen we de betonverharding aan.
Bermen
Vrijdag 26 februari wordt er grond geleverd en werken we de bermen af.
Afrondende werkzaamheden
Vanaf maandag 1 maart voeren we straatwerkzaamheden uit bij de inritten en bruggetjes. De week erna bestaat uit afrondende werkzaamheden.

Winter in Kalenberg 1963

Dit meisje is Gerda Jongschaap, 1,5 jaar, in de winter van 1963. Ze staat op de vaart voor haar geboortehuis Zuid 17(niet op de foto) het huis rechts is Zuid 15.

 

 

 

 

Dorpen worden afgesloten

De schaatskoorts is losgebroken in onze provincie. Daardoor is het op sommige plekken zelfs zó druk dat er geen schaatsers meer worden toegelaten. Zo is op last van de burgemeester van Steenwijkerland de weg naar het dorp Dwarsgracht afgesloten. Ook in Belt-Schutsloot mogen alleen de dorpsinwoners nog de ijzers onderbinden. De gemeente laat weten dat de sneeuw voor onveilige situaties heeft gezorgd en dat het ijs niet overal betrouwbaar is.
Wie dus op weg is naar Dwarsgracht of Belt-Schultsloot kan het beste omkeren. Iedereen die op de toegangsweg naar Dwarsgracht rijdt, wordt staande gehouden. Alle kentekens van doorrijders worden genoteerd, zodat kan worden nagegaan of het daadwerkelijk inwoners van het dorp zijn. Ook geldt een wegsleepregeling voor foutparkeerders.
Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland legt uit: “Ik wil het recreatief schaatsen in onze gemeente voor eigen inwoners mogelijk maken. Tegelijkertijd wil ik voorkomen dat het druk wordt. Het advies is nog steeds om zo veel mogelijk thuis te blijven en drukte te vermijden. Ik roep dan ook iedereen op om dichtbij huis te gaan schaatsen.” Vanaf morgenvroeg zijn ook Kalenberg, Giethoorn en Wanneperveen alleen toegankelijk voor inwoners.
(Bron: RTV Oost)

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg