Glasvezel nieuws

NIEUWSBRIEF BREEDBAND STEENWIJKERLAND Augustus 2017

Beste bewoners buitengebied Steenwijkerland,

In deze nieuwsbrief kunnen wij u met groot genoegen mededelen dat er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van o.a. Steenwijkerland.

Uw en ons geduld en lang wachten op goed nieuws, is eindelijk beloond.

De samenwerking tussen Rendo en CIF voor de aanleg van glasvezel is eindelijk in een convenant vastgelegd en zal in een persmoment op 25 september in bijzijn van de wethouders, ambtenaren van de 5 gemeenten en BBNoW bestuur, tussen 16.00 uur en 17.00 uur worden ondertekend.

Met deze handtekening is de samenwerking tussen alle partijen definitief bekrachtigd en kunnen wij verder met de voorbereidingen voor de vraagbundeling.

(De vraagbundeling betreft het verkrijgen van getekende contracten voor glasvezel. Als tenminste 50% van de betrokken adressen zich hiervoor aanmelden gaat de aanleg door).

De vraagbundeling zal in oktober van start gaan en zal plm. 10 weken in beslag nemen.

Zodra de exacte datum bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Aan het einde van dit jaar weten wij dan definitief of de benodigde 50% is behaald. Als de minimale eis van 50% is behaald worden verdere voorbereidingen getroffen voor de glasvezelaanleg.

Nu de start van de vraagbundeling dichterbij komt, is het van cruciaal belang dat voldoende ambassadeurs in zijn/haar gebied medebewoners enthousiasmeren het contract te tekenen, informatie aan hen te verstrekken en zich sterk maken voor het behalen van de benodigde 50%.

Als de 50% niet gehaald wordt, is al het werk voor niets geweest en zal er geen nieuwe kans voorbij komen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Weet u iemand die zich hiervoor wil inzetten; meldt u dit dan bij ons. Ook kunnen geïnteresseerden zich rechtstreeks melden bij ondergetekenden; Hannie van der Nat of Edwin Hoving.

Het emailadres is chrishannie@planet.nl .

Met elkaar moeten wij ons sterk maken om dit glasvezelproject tot een goed einde te laten komen.

Indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, zullen wij u informeren via de nieuwsbrief en via Facebook

glasvezelsteenwijkerland en de website van de Gemeente Steenwijkerland.

Ook de facebook pagina’s van Landveno en Kalenberg nemen deze informatie over.

Het glasvezelproject wordt ook ondersteund door de website van www.glasvezelbuitenaf.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *