Nieuwjaarsreceptie PB goed bezocht

De nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg werd goed bezocht.

Nadat (de nieuwe voorzitter?) Jurjen Rienmeyer een ieder welkom had geheten namens PB werd het al snel een gezellige boel in afwachting van de presentatie van de Historische Vereniging IJsselham.

Na een introductie over de Historische Vereniging IJsselham nam Colin Hoek  ons mee in de geschiedenis van Kalenberg-Hoogeweg.

Er werd regelmatig iets herkend of er klonk verbazing van iets  tot dan toe onbekends. Voor de nieuwe bewoners was het ook een interessant stukje geschiedenis over het nieuwe dorp van hen.

Aan de oproep van Colin om na de presentatie  de voor hem nog ontbrekende gegevens door te nemen, werd grif gehoor gegeven.

De bewoners kregen koffie, een borrel en lekkere hapjes (weer goed verzorgd door het team van Henk Slijkhuis).

Het was weer een gezellige avond voor een ieder.