Kalenberger GemeenschapsHuis weer open!

Vanaf 1 september gaat het KGH weer open voor de vaste gebruikers.
Die worden allen geïnformeerd en krijgen een protocol voor het gebruik ‘in tijden van corona’.