Deze avond is verplaatst naar 4 november a.s.

De Vrouwengroep Kalenberg-Hoogweg wil belangstellenden ( ook mannen) van harte uitnodigen voor een informatieavond over ‘De Grote vuurvlinder’ De vlinder die alleen maar hier en in Friesland voorkomt. Susan Oosterlaar zal met vele unieke beelden en film haar ervaringen in het veld  vertellen en uitleggen waarom deze vlinder zo belangrijk is voor ons gebied en waarom zij er een boek over wil schrijven.

Aanvang is 4 november om 20.00 uur in het KalenbergerGemeenschapsHuis Kalenberg (KGH).

De avond is vrij toegankelijk voor alle dorpsbewoners. Reserveren is verplicht want er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn i.v.m. de Corona maatregelen.

Opgave bij Bep van beek : telefoonnummer: 0561-478163 / 06-10788628.