Brief renovatie fietspad Kalenbergergracht

Dit is de brief die de bewoners aan de padzijde hebben gekregen i.v.m. de renovatie van het fietspad.