Voorstel armatuur

Vervanging verlichtingsarmaturen traject Ossenzijl-Kalenberg

De verlichtingsarmaturen langs het pad worden door de gemeente vervangen in het voorjaar van 2021, direct ná het vervangen van het pad.

Op de eerste lantaarnpaal op Noord, net over de brug, is een nieuw armatuur met oranje ledlampen geplaatst.

Traject afstemming en bepalen voorkeursarmatuur

Er spelen de nodige vragen/wensen rondom de verlichting bij bewoners. De informatie verkregen uit de door plaatselijk belang gehouden enquete van afgelopen najaar/winter is dan ook nuttig geweest. Voor het bepalen van de voorkeursvariant heeft de gemeente vanaf het begin samen opgetrokken met plaatselijk belang Ossenzijl en Kalenberg. In deze terugkoppeling willen we onze voorkeursvariant presenteren en voorstellen.

 

Gehanteerde uitgangspunten;

1:         Draagvlak

2:         Verlichting mag niet verblindend zijn.

3:         Verlichting dient diervriendelijk te zijn.

4:         Energie zuinig/mogelijkheid tot dimmen

5:         Bestaande masten blijven staan en zijn nog goed

6:         Goed te onderhouden/toekomstbestendig

7:         Donker waar het kan, licht waar het moet

Uitgaande van de resultaten van o.a. de enquête gaat de voorkeur uit naar een armatuur met omlaag schijnend licht. Hiervoor komt in aanmerking een zogenaamd kofferarmatuur (weinig rondstraling van licht) met LED verlichting in de kleur amber. Uit onderzoek volgt dat amber kleur licht het meest diervriendelijk is voor met name vleermuizen.

Het uitgangspunt is om het standaard dimprotocol van de gemeente toe te passen. Tot  19.00 uur 100% verlichting, daarna 70% en om 22.00 uur tot 6:00 uur 50% De praktijk leert dat het dimmen helemaal niet opgemerkt wordt door bewoners, dus de impact is gering.

 Voorstel armatuur

De Brisa BAT van Lightronics

Kleur grijs-aluminium (RAL9007)