Hervatten werkzaamheden fietspad Kalenberg

Bericht van Schagen over de werkzaamheden aan de fietspaden:
22 februari
Nadat het werk even stil heeft gelegen door de winterse weersomstandigheden, hervatten we op maandag 22 februari onze werkzaamheden aan het fietspad.
Opbreekwerkzaamheden
Maandag 22 en dinsdag 23 februari breken we het laatste deel van het fietspad op. Vanaf huisnummer 34 tot het eind. Ook beginnen we maandag met het opruimen van het plastic en de platen die op de betonverharding liggen.
Aanbrengen beton
Op woensdag 24 en donderdag 25 februari brengen we de betonverharding aan.
Bermen
Vrijdag 26 februari wordt er grond geleverd en werken we de bermen af.
Afrondende werkzaamheden
Vanaf maandag 1 maart voeren we straatwerkzaamheden uit bij de inritten en bruggetjes. De week erna bestaat uit afrondende werkzaamheden.