Renovatie fietspad en verlichting Kalenberg

AFSLUITING FIETSPADEN

Aankomende week zal Schagen ook al beginnen met werkzaamheden aan het Heuvenpad. Vanaf dinsdag 26 januari sluiten ze daarom de aansluiting Wetering-West – Heuvenpad af.
Omleiding fietsverkeer:
Fietsverkeer Ossenzijl is mogelijk via Wetering-Oost en de Hoogeweg.
Fietsverkeer Kalenberg wordt omgeleid via Wetering-Oost en de Heuvenweg.

Waterkeringspad
Het Waterkeringspad richting Nederland is vanaf 26 januari afgesloten. Nederland is bereikbaar via Wetering-Oost en daarna kunt u de omleiding volgen naar Ossenzijl of Kalenberg

 

 

VERLICHTING

Zoals bekend komt er nieuwe verlichting op het fietspad. Op de bestaande palen worden de oude armaturen vervangen door nieuwe, zie bijgaande beschrijving in het Word document. Daarin komt diervriendelijke amberkleurige dimbare LED verlichting.

In Kalenberg, vlak ten noorden van de brug, is een armatuur geplaatst zodat ieder zich een beeld kan vormen hoe het eruit ziet. Er zijn ook foto’s van gemaakt, die ik hierbij meestuur. Het dimmen gebeurt nu als volgt:

  • 06:00-19:00 100%
  • 19:00-22:00 70%
  • 22:00-06:00 50%

Jullie worden allen van harte aangespoord om zelf te gaan kijken wat jullie ervan vinden, en dit ook weer terug te koppelen, aan Marianne of aan mijzelf.

Door sommigen werd opgemerkt dat de verlichting behoorlijk (te) intens is en bij navraag bleek dit ook te kloppen: er was abusievelijk gerekend met 6 meter paalhoogte en dat is hier aan het pad aanzienlijk minder (4 meter o.i.d.?). Dat levert op de grond beduidend meer lichtintensiteit op. Zeker wanneer je in de lamp kijkt is het erg fel. De kofferarmatuur zorgt er wel voor dat er minder rondstraling is zoals bij de huidige lampen het geval is.

Uiterlijk volgende week wordt de verlichting vervangen door lampen met de correcte lichtsterkte en dan kunnen we zien wat dat oplevert. Zodra deze nieuwe lampen zijn aangebracht ontvangen jullie weer een berichtje.

 

Toen was ijs nog heel gewoon…

In 1997 was de laatste Elfstedentocht op 4 januari gewonnen door Henk Angenent.

Bijgaand een foto (1997, wellicht januari ) van Ad Hafkamp, gemaakt vanaf het erf van Hafkamp, Zuid 11.

Op de foto Roelof Muis met de auto op het ijs foto, gemaakt door A. Hafkamp.

Foto: Historische Vereniging IJsselham

Nieuw punt AED

In Kalenberg zijn nu 5 AED punten:

Restaurant Het Doevehuis,

  •   Kalenberg Zuid 1         (wegkant)

  •   Kalenberg Noord 29 (fietspadkant)

  •   Kalenberg Zuid  32    (fietspadkant)

  •   Kalenberg Zuid 25 a (wegkant) nieuw

  •   Café de Weerribben   Hoogeweg 9

 

Geen muziek van Excelsior, helaas…

Helaas kunnen wij ons jaarlijkse kerstrondje vanavond niet maken.
Wij hopen volgend jaar weer meer muziek te mogen maken.!
Alle leden van Excelsior wensen jullie fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar!

Update werkzaamheden fietspad

Hierbij een update over de werkzaamheden aan het fietspad:
Werkzaamheden Ossenzijl gereed.
Schagen wil de bewoners in Ossenzijl bedanken voor hun medewerking. Daardoor zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen.
Start werkzaamheden Kalenberg:
Op 18 januari beginnen ze met de werkzaamheden in Kalenberg. Vanaf de plek waar ze in november zijn gestart, pakken zij de werkzaamheden weer op. Ze werken dan naar de brug in Kalenberg toe. Vanuit Schagen Infra is besloten om de projecten in 2021 vanaf 18 januari weer op te pakken. Ze starten dus een week later dan we eerder communiceerden.

Henk’s supersnert!

Een mooi initiatief vanuit het Kalenbergergemeenschapshuis voor de bewoners:

er wordt snert voor u gekookt!

Het dorpshuis zorgt in normale tijden voor verbinding voor ons Kalenbergers, het bestuur en de beheerder willen in deze tijd toch iets van zich laten horen aan onze bewoners.

Op woensdag 30 december is de snert af te halen tussen 17.00-19.00 uur. Contant afrekenen 6,00 euro per liter.

U kunt u liters bestellen via een bestelformulier,
vegetarisch of met vlees.

Aanmelden bij Gerda Jongschaap voor 24 december, Kalenbergerpad 8.

Houdt uw brievenbus in de gaten voor het opgaveformulier!

Alles volgens de Corona regels.

Voorstel armatuur

Vervanging verlichtingsarmaturen traject Ossenzijl-Kalenberg

De verlichtingsarmaturen langs het pad worden door de gemeente vervangen in het voorjaar van 2021, direct ná het vervangen van het pad.

Op de eerste lantaarnpaal op Noord, net over de brug, is een nieuw armatuur met oranje ledlampen geplaatst.

Traject afstemming en bepalen voorkeursarmatuur

Er spelen de nodige vragen/wensen rondom de verlichting bij bewoners. De informatie verkregen uit de door plaatselijk belang gehouden enquete van afgelopen najaar/winter is dan ook nuttig geweest. Voor het bepalen van de voorkeursvariant heeft de gemeente vanaf het begin samen opgetrokken met plaatselijk belang Ossenzijl en Kalenberg. In deze terugkoppeling willen we onze voorkeursvariant presenteren en voorstellen.

 

Gehanteerde uitgangspunten;

1:         Draagvlak

2:         Verlichting mag niet verblindend zijn.

3:         Verlichting dient diervriendelijk te zijn.

4:         Energie zuinig/mogelijkheid tot dimmen

5:         Bestaande masten blijven staan en zijn nog goed

6:         Goed te onderhouden/toekomstbestendig

7:         Donker waar het kan, licht waar het moet

Uitgaande van de resultaten van o.a. de enquête gaat de voorkeur uit naar een armatuur met omlaag schijnend licht. Hiervoor komt in aanmerking een zogenaamd kofferarmatuur (weinig rondstraling van licht) met LED verlichting in de kleur amber. Uit onderzoek volgt dat amber kleur licht het meest diervriendelijk is voor met name vleermuizen.

Het uitgangspunt is om het standaard dimprotocol van de gemeente toe te passen. Tot  19.00 uur 100% verlichting, daarna 70% en om 22.00 uur tot 6:00 uur 50% De praktijk leert dat het dimmen helemaal niet opgemerkt wordt door bewoners, dus de impact is gering.

 Voorstel armatuur

De Brisa BAT van Lightronics

Kleur grijs-aluminium (RAL9007)

Update-werkzaamheden fietspad

Hierbij weer een update van de werkzaamheden fietspad Kalenberg-Ossenzijl.
Update 2 december
• Opbreekwerkzaamheden: ter plaatse van Oudeweg 77
• Aanbrengen beton: ter plaatse van Oudeweg 93
•Passeren van de werkzaamheden
Wilt u de werkzaamheden passeren? Dan vragen zij u om waar het nog kan gebruik te maken van het asfaltpad. Is het asfalt al opgebroken? Dan kunt u door de baan lopen. Op het deel waar een dag ervoor beton is aangebracht, kunt u van het nieuwe betonpad gebruikmaken. Alleen ter plaatse van het vak waar ze beton aanbrengen vragen zij u gebruik te maken van de platenbaan die langs het werkvak ligt.
Geen beton op 3 december

In verband met de weersomstandigheden (regen die voorspeld wordt) brengen ze op donderdag 3 december geen beton aan. Ze gaan wel door met de opbreekwerkzaamheden.

Werkzaamheden Nieuweweg

Woensdag 9 december en donderdag10 december vinden er werkzaamheden plaats aan het asfalt van de Nieuweweg vanaf het Kalenbergerpad tot aan de 1e brug. Globaal aangegeven op het kaartje.
Woensdag 9 december is hierbij hinder door freeswerkzaamheden. Deze werkzaamheden starten in de loop van de ochtend.
Donderdag 10 december wordt er geasfalteerd tussen 07:30 en 11:00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten. Indien u voor 11:00 uur weg moet, kunt u het beste de auto aan de andere kant van de brug zetten.
Er is alleen doorgang voor noodgevallen.
Dit bericht graag delen.
Wij willen u vragen uw buren die niet actief zijn op internet op de hoogte te stellen.

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg