Uitbaggeren van de Kloosterkooi

Na 60 jaar (Gerrit Dolstra) wordt de Kloosterkooi uitgebaggerd. Momenteel wordt rondom de dichtgegroeide plas de toegangsvaart naar de plas uitgebaggerd. De bagger wordt naar een baggerdepot geperst (de zwarte pijp). Foto’s Peter de Haan

Bagger activiteiten

Maandag 4 oktober wordt de sloot uitgebaggerd bij de loswal op Noord 6-8.Alle boten en auto’s moeten worden verplaatst zodat de aannemer tijdens de werkzaamheden geen hinder zal ondervinden

Omleidingen vaarwegen

Momenteel is aannemer Harkboot.nl in opdracht van provincie Overijssel bezig met werkzaamheden in de Weerribben. Mogelijk roept dit vragen bij u op. De invasieve exoot Waterwaaier (Cabomba caroliniana) wordt zoveel mogelijk verwijderd. Het doel van de bestrijding is te voorkomen dat deze soort massaal toeneemt en zo de doorstroming en natuurdoelen belemmert.
Hieronder vindt u informatie omtrent de omleidingen voor aankomende week (30);
Maandagochtend week 30 wordt als eerste de kruising op het Meentegat met de tweede bokvaart onder handen genomen. Het vaarverkeer vanaf het westelijk en oostelijk gelegen deel van de tweede bokvaart zal omgeleid worden over de Kalenbergergracht, het vaarverkeer vanaf het noordelijk en zuidelijk gelegen deel van het Meentegat word omgeleid via het Vaartgat van Tietema. De verwachting is dat de stremming tot halverwege de middag van kracht zal zijn.
Later die dag zullen de werkzaamheden op het Vaartgat van Tietema worden hervat. Het Vaartgat van Tietema zal gestremd worden op de kruising met de Tweede Bokvaart en de Nieuwevaart, het vaarverkeer zal in dit geval omgeleid worden via de Twaalf Dachten en het Meentegat. Deze stremming zal tot donderdag van kracht zijn. Werkzaamheden worden daarna opgeschoven naar het deel van het Vaartgat van Tietema gelegen tussen de nieuwe vaart en Hamsgracht. Het vaarverkeer zal in dit geval omgeleid worden via het Meentegat, het noordelijk gelegen deel van het Vaartgat van Tietema en de Nieuwevaart.

Corona maatregelen Steenwijkerland opgeheven

De coronamaatregelen die eind maart van dit jaar waren ingesteld op een aantal fietspaden in Steenwijkerland zijn opgeheven. Deze maatregelen waren bedoeld om fietsers en voetgangers op een aantal smalle paden voldoende ruimte te geven om elkaar te passeren. Het betroffen paden in Giethoorn, Belt-Schutsloot, Dwarsgracht en tussen Kalenberg en Ossenzijl.

Burgemeester Rob Bats: „In het licht van de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen per 26 juni acht ik het nu ook verantwoord om de coronamaatregelen op onze fietspaden in te trekken. Dat geeft meer ruimte om ongehinderd door ons mooie gebied te fietsen en te wandelen. Gezien het toeristische seizoen doen we bezoekers en ondernemers hier een groot plezier mee. Uiteraard blijft het dringende advies om de 1,5 meter afstand goed in de gaten te houden. Daarom laten we onder meer de algemene informatieborden die mensen wijzen op het afstand houden staan en kunnen de boa’s en politie nog steeds optreden in geval van excessen”.

De volgende coronamaatregelen worden ingetrokken:

· Het fietsverbod op het Binnenpad, Langesteeg en Zuiderpad Giethoorn;

· Het eenrichtingsverkeer op Schutsloterpad in Belt-Schutsloot;

· Het eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg Dwarsgracht;

· Het fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht;

· Het eenrichtingsverkeer op het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg, het Kooibomenpad naar Kalenberg en het Kalenbergerpad naar de Hogeweg.

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg