Uitbaggeren van de Kloosterkooi

Na 60 jaar (Gerrit Dolstra) wordt de Kloosterkooi uitgebaggerd. Momenteel wordt rondom de dichtgegroeide plas de toegangsvaart naar de plas uitgebaggerd. De bagger wordt naar een baggerdepot geperst (de zwarte pijp). Foto’s Peter de Haan