Bene Jongschaap

 

Ook nieuwsgierig naar wat Bene doet en heeft gedaan?

Waardoor hij veel geluk heeft gehad dat hij nog leeft?

Lees hier het interview

 

Indienen zienswijze Lelystad

Sinds 11 januari tm 21 februari is er een mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het herziende besluit betreffende de luchthaven Lelystad.

Omdat de MER gegevens uit 2015 niet klopten is er een wijziging aangebracht op o.a. de grenswaarden en het maximaal aantal vluchten van.

U wordt van harte uitgenodigd om uw zienswijze op dit wijzigingsbesluit in te dienen.

Meer informatie en over hoe te handelen zie:

www.rijksoverheid.nl

Nieuwjaarsreceptie PB goed bezocht

De nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg werd goed bezocht.

Nadat (de nieuwe voorzitter?) Jurjen Rienmeyer een ieder welkom had geheten namens PB werd het al snel een gezellige boel in afwachting van de presentatie van de Historische Vereniging IJsselham.

Na een introductie over de Historische Vereniging IJsselham nam Colin Hoek  ons mee in de geschiedenis van Kalenberg-Hoogeweg.

Er werd regelmatig iets herkend of er klonk verbazing van iets  tot dan toe onbekends. Voor de nieuwe bewoners was het ook een interessant stukje geschiedenis over het nieuwe dorp van hen.

Aan de oproep van Colin om na de presentatie  de voor hem nog ontbrekende gegevens door te nemen, werd grif gehoor gegeven.

De bewoners kregen koffie, een borrel en lekkere hapjes (weer goed verzorgd door het team van Henk Slijkhuis).

Het was weer een gezellige avond voor een ieder.

 

Nieuwjaarsreceptie PBK

Nieuwjaarsreceptie van het Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg

Info Nieuwjaarsreceptie

Presentatie door de Historische Vereniging IJsselham over de geschiedenis van Kalenberg.

Foto: G. Opdam

 

 

 

Jaarwisseling geslaagd!

Ook dit jaar was er weer gelegenheid om elkaar de beste wensen toe te zeggen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt, het was gezellig druk! Disjockey Paul Lok, geassisteerd door Tiemen Jongschaap, hebben de sfeer er goed ingebracht. Er waren weer hapjes en drankjes in alle soorten en maten. Het gezamenlijke vuurwerk was spectaculair. We hebben weer genoten!

Hulde aan de jongeren van Kalenberg die dit weer goed georganiseerd hebben. Goed werk, Kalenberg is trots op jullie!

 

Jaarwisseling 2018-2019

Om de jaarwisseling van 2018 naar 2019 niet ongemerkt voorbij te laten gaan wordt door de oudejaarsvereniging ‘ de vette oliebol’  na middernacht rond 00.15 uur een gezellig nieuwjaarsfeest georganiseerd. Op de grote parkeerplaats wordt het, door hen ingekocht, vuurwerk afgestoken. Er is een verwarmde tent met fris, bier en wijn om het nieuwe jaar in te luiden!

Om de kosten een beetje te dekken vraagt de vereniging een vrijwillige bijdrage in de aanwezige pot te doen.

Iedereen is van harte uitgenodigd door Jacco, Patrick en Gerard.

Vragen? overlast? laat het ons weten:

Jacco Postma:              06-21982752
Patrick Mosterman: 06-55277062
Gerard Muis:                06-18186543

Nieuwe bewoners welkom geheten

KalenbergNu heeft het initiatief genomen om nieuwe, vaste, bewoners een welkomst-pakketje aan te beiden.  Mogelijk gemaakt door de  volgende deelnemers die met hun bijdrage de tas inhoud geven:

Plaatselijk Belang; het Doevehuis; Atelier ’t Paradijs;
Fam. Jongschaap; Galerie Kunst & Kleur; Weerribbenfotograaf

Welkom pakketje

 

We maken  eenmalig melding van dit initiatief en gaan de nieuwe vaste bewoners persoonlijk welkom heten. De spits werd afgebeten door Lyda Folkerts en Leo Breedveld, zij wonen sinds 1 oktober 2018 in ons mooie dorp en wel op de Nieuwe Weg nr. 4. Welkom voor hen. Zij werden bijgepraat over het wel en wee van het dorp. De activiteiten werden allemaal toegelicht. Zij zijn van plan om zich veel in het dorpsleven te begeven ook al hebben zij  een drukke baan. Lyda is IT specialist en Leo is Risico specialist Verzekeren Grootzakelijk.

Veel woongenot!

 

 

OUDEREN 60+ VIEREN 10-JARIG BESTAAN

Op zondagmiddag 16 december j.l hebben wij samen met de ouderen 60+ ons 10-jarig bestaan gevierd! De zaal in het KGH was in kerstsfeer gehuld. Met een grote feesttaart, met kaarsjes en sterretjes, begonnen wij de middag. Alle thema’s, Het Wilde Westen, Afrika, Sprookjes en Fabels, Jungle, Haloween, Liefde, Circus en Vouter dan Voudt kwamen voorbij. Het thema wat we even kwijt waren, Wit, werd al snel opgehelderd. Met dank aan Grietje!

 

Natuurlijk werd er weer onder het genot van thee of koffie en lekkers veel bij gepraat. De borrel werd afgetrapt met bubbels en andere drankjes met hapjes volgden natuurlijk daarna. Het uit elkaar getrokken verhaal van de herdertjes lagen bij nachte van Toon Hermans werd verteld.Het was een druk bezochte, winterse middag. Met elkaar hebben we weer een mooie middag neergezet. We hopen volgend jaar nog meer bezoekers te mogen verwelkomen. Hoe fijn is het om de kerst op deze wijze in ons mooie dorp in te luiden!

Hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2019.

Kerstavond in ’t Lokaal te Kalenberg

Chr. Muziekvereniging Excelsior Kalenberg/Hoogeweg

Beste dorpsgenoten,

Op zondag 23 december a.s. organiseert Chr. Muziekvereniging Excelsior Kalenberg/Hoogeweg een kerstavond in ’t Lokaal te Kalenberg.

De aanvang is om 19.30 uur.

We nodigen u hier van harte voor uit.

Het kerstverhaal wordt verteld, er is een vrij verhaal en we zingen samen kerstliedjes.

Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie.

Op kerstavond speelt Excelsior traditiegetrouw kerstliedjes in Kalenberg en op de Hoogeweg. We vinden het leuk als u even komt luisteren.

We beginnen rond 18.15 uur op de Hoogeweg. We spelen hier op één plek, nl. op de parkeerplaats bij café de Weerribben. We nodigen alle Hoogeweg-bewoners uit hier naar toe te komen.

Daarna gaan we naar Kalenberg Noord, dan Kalenberg Zuid en we eindigen in de Middenbuurt. IJs en weder dienende doen we Noord en Zuid met de boot.

We hopen u te zien op 23 december én op 24 december.

Iets om alvast te noteren: zaterdag 2 november 2019 vieren we ons 100-jarig bestaan met een gezellige, muzikale avond.

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg