Fietspad Wetering – Ossenzijl

 

De werkgroep die mee denkt en praat bij het vernieuwen van het fietspad is 2x bij elkaar geweest.
Er is een enquête gehouden onder de aanwonende, hieruit kwam o.a. naar voren dat de huidige breedte 1.50 m gehandhaafd moet blijven.
Verder wordt er nog gekeken wat voor soort wegdek er wordt gebruikt, het zal waarschijnlijk de keuze worden tussen beton of asfalt.
Er zijn diverse sonderingen gedaan om te kunnen bepalen wat het beste is om aan te leggen.
De verlichting krijgt een herindeling, zodat er een betere en evenredige verdeling komt.
De verlichting zal alleen in de kernen worden geplaatst en niet in het buiten gebied.
Het soort verlichting wordt ook nog nader bekeken.
Wij hopen dat in de volgende bijeenkomst van de werkgroep het duidelijkheid wordt wat het standpunt van de Gemeente is v.w.b. de definitieve breedte van het fietspad.
Zonder dit uitgangspunt zal het moeilijk worden om tot een goed advies te komen, vinden wij als vertegenwoordigers van Kalenberg.

DRINGENDE OPROEP inzake aansluiting Glasvezel

Aan de ondersteuners / ondertekenaars van de petitie Glasvezel in Buitengebied

DRINGENDE OPROEP GLASVEZEL
INLOOPAVONDEN Dorpshuis Belt-Schutsloot
Dinsdagavond 21-1-2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur
Woensdagavond 22-1-2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur

Stuur een mail naar helendekens@hotmail.com voor meer informatie.

 

Gerard Buisman over Kalenberg

De helaas te vroeg overleden Gerard Buisman, troubadour van het Steenwijker Land, zong over Kalenberg.

Bekijk onderstaand filmpje, waarin het winkeltje van Klaas Lok nog in voor komt.

Petitie Kosten Aanleg Glasvezel

Ongelijke behandeling/onjuiste voorstelling van zaken! Sprake van dwaling (artikel 228 book 6 BW) en misleiding.

Waar gaat het om?

In juni 2019 (anderhalf jaar na de campagne van eind 2017) is door Rendo en Glasvezel Buitenaf een nieuwe campagne gestart onder de noemer “Glasvezel. Nu ook in de kernen van Steenwijkerland“. Direct bleek uit de informatie dat er financieel veel gunstiger voorwaarden aan de orde zijn dan in de campagne van eind 2017, dus voor Kalenberg.

In de petitie, die u kunt lezen middels onderstaande link, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt, is door Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot aan de directies Rendo en Glasvezel Buitenaf gevraagd de ongelijke behandeling op te heffen.

Helaas is, na afgelopen maanden vele malen overleg gevoerd te hebben met de directies, begin deze week het definitieve antwoord gekomen, te weten:

“Helaas kunnen wij niet ingaan op de verzoeken van de Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot, zoals verwoord in de petitie, omdat ons daarvoor de financiële middelen ontbreken”

Steunbetuigingen, te beschouwen als ondertekening van de petitie, kunt u vóór vrijdag 20 december 2019 12.00 uur (laten) sturen naar glasvezelpetitie@gmail.com

Doe mee, het gaat ook om uw portemonnee!

De petitie, met alle steunbetuigingen, zal formeel aangeboden worden aan de directies van Rendo en Glasvezel Buitenaf en de 5 providers in de campagne van 2017.

Wij houden u op de hoogte!

RENDO en Glasvezel buitenaf petitie[4922]

 

Sociaal werk de kop

Sociaal Werk De Kop
Woon je in de gemeente Steenwijkerland en heb je een vraag waar je zelf niet goed uitkomt? Dan kun je terecht bij Sociaal Werk De Kop. Zij zetten zich in om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. Je kunt bij hun terecht met vragen over bijvoorbeeld geld, gezondheid, opvoeding of relaties. Samen met belangrijke mensen in je omgeving bieden ze jou de handvatten die je nodig hebt om een oplossing te vinden. De ondersteuning die ze bieden is gratis.

Kijk eens op de website wat zij voor je kunnen betekenen.

 

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg