GARAGEVERKOOP

AANSTAAND WEEKEND
(vrij 31 + za (1)+ zo (2) van 10.00 – 16.00 uur)

KALENBERG NOORD 4

zie link

GARAGEVERKOOP

Vervanging verlichting

Vervanging verlichtingsarmaturen traject Ossenzijl-Kalenberg

De verlichtingsarmaturen langs het pad worden door de gemeente vervangen in het voorjaar van 2021, direct ná het vervangen van het pad.

 Traject afstemming en bepalen voorkeursarmatuur

Er spelen de nodige vragen/wensen rondom de verlichting bij bewoners. De informatie verkregen uit de door plaatselijk belang gehouden enquete van afgelopen najaar/winter is dan ook nuttig geweest. Voor het bepalen van de voorkeursvariant heeft de gemeente vanaf het begin samen opgetrokken met plaatselijk belang Ossenzijl en Kalenberg. In deze terugkoppeling willen we onze voorkeursvariant presenteren en voorstellen.

Gehanteerde uitgangspunten;

1:         Draagvlak

2:         Verlichting mag niet verblindend zijn.

3:         Verlichting dient diervriendelijk te zijn.

4:         Energie zuinig/mogelijkheid tot dimmen

5:         Bestaande masten blijven staan en zijn nog goed

6:         Goed te onderhouden/toekomstbestendig

7:         Donker waar het kan, licht waar het moet

Uitgaande van de resultaten van o.a. de enquête gaat de voorkeur uit naar een armatuur met omlaag schijnend licht. Hiervoor komt in aanmerking een zogenaamd kofferarmatuur (weinig rondstraling van licht) met LED verlichting in de kleur amber. Uit onderzoek volgt dat amber kleur licht het meest diervriendelijk is voor met name vleermuizen.

Het uitgangspunt is om het standaard dimprotocol van de gemeente toe te passen. Tot  19.00 uur 100% verlichting, daarna 70% en om 22.00 uur tot 6:00 uur 50% De praktijk leert dat het dimmen helemaal niet opgemerkt wordt door bewoners, dus de impact is gering.

Voorstel armatuur

  

De Brisa BAT van Lightronics

Kleur grijs-aluminium (RAL9007)

Zwembad ’t Tolhekke dus toch nog open

 

Door alle versoepelingen – vooral voor de jeugd – gaat ’t Tolhekke op 6 juli open. Helemaal zoals vorig jaar zal het niet worden. Hieronder de belangrijkste veranderingen:

  • In de ochtenden blijft het baantjes zwemmen zoals vanouds. In het water is de 1,5 meter eis losgelaten. Ook openen wij bij mooi weer tussen 9.00 – en 11.00 uur het peuterbadje, waar onze kleinsten onder begeleiding van een volwassene in het water kunnen spelen.
  • De middagen tussen 14.00 – 17.00 uur zijn doordeweeks gereserveerd voor jongeren tot 18 jaar. Hier is de enige beperking het aantal van 250 bezoekers per dagdeel. Dit aantal mag absoluut niet worden overschreden.
  • Maandag en woensdagavond is er tussen 18.00 – 19.30 uur weer gelegenheid tot het zwemmen van baantjes.

Samengevat dus of baantjes zwemmen of recreatief zwemmen. Dit laatste dan alleen voor de jeugd tot 18 jaar. Op zaterdag- en zondagmiddag proberen we beiden na elkaar aan te bieden. Houd hiervoor onze website en facebook in de gaten.

Niet alleen de openingstijden hebben we moeten veranderen, ook de tarieven. Deze zomer kost een kaartje € 2,50 en een zomerabonnement € 25,-. Logisch als je minder kan zwemmen, hoef je ook minder te betalen.

De versoepelingen betekenen echter niet, dat er geen eisen meer gesteld hoeven te worden. Op onze website vind je de spelregels waar we ons allen aan moeten houden.

Blijf ons goed volgen. We spelen steeds in op de actualiteit en dat vergt voor iedereen veel flexibiliteit.

 

 

Wegversperring en wegafsluiting Heuvenweg

Heuvenweg dicht gaat op 7 en 8 juli wegens werkzaamheden.
Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente de werkzaamheden
’s morgensvroeg laten uitvoeren
(Start zonsopgang tot 8:00 uur).
In die periode is de gehele Heuvenweg dicht. Voor mensen die toch vóór 8:00 uur naar het werk of om andere redenen het dorp uit willen (of naar het dorp) adviseert de gemeente de auto aan de andere kant van het witte bruggetje richting Wetering te parkeren.
Gemeente zal zelf, in de loop van volgende week, de bewoners informeren.

Het KGH en Corona

Vanaf 1 juni mogen dorpshuizen weer open, voor maximaal 30 bezoekers.
Gezien de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden en omdat het nu ‘laagseizoen’ is, heeft het bestuur besloten voorlopig het KGH gesloten te houden.
Het streven is om uiterlijk op 1 september open te gaan.
Indien de maatregelen voor die datum versoepeld worden, kan het KGH wellicht eerder open.

Eenrichtingsverkeer

 

 

page1image2280888784

Steenwijk, Onderwerp

Aan de aanwonenden van het fietspad Kalenberg Zuid, Kalenberg Noord en Oudeweg

19 mei 2020
fietsverbod wordt eenrichtingsverkeer Beste bewoners en ondernemers,

ons kenmerk
behandeld door Gert Ekkelenkamp

uw kenmerk bijlagen

Al een groot aantal weken houdt het coronavirus ons flink in z’n greep. De afgelopen periode zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. En die maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven, ons werk en onze vrije tijd. Dat geldt niet alleen voor de landelijke maatregelen, maar ook voor de vertaling daarvan naar de lokale situatie.

Afstand houdenHoud 1,5 meter afstand.
Dat is de belangrijkste boodschap voor de komende periode. Met dat als uitgangspunt hebben we samen en op verzoek van Plaatselijk Belang Ossenzijl en Plaatselijk Belang Kalenberg gekeken naar het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg. Op dat fietspad gold vanaf 9 mei een fietsverbod, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Fietsverbod wordt eenrichtingsverkeer
Met elkaar hebben we geconstateerd dat we met het aanpassen van het fietsverbod in eenrichtingsverkeer een goede oplossing hebben. We voorkomen situaties waarbij fietsers elkaar niet op 1,5 meter kunnen passeren. Tegelijkertijd is het gebied – en daarmee ook de lokale ondernemers – toegankelijk voor de toerist en recreant. Voor aanwonenden van het fietspad geldt het eenrichtingsverkeer niet.

Duidelijkheid door borden
Nog voor Hemelvaartsdag gaan we de maatregel met borden aangeven. Ook via onze website en social media zullen we communiceren dat er tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt op het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg. Hierbij is de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg is eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hogeweg. Hoelang de maatregel gaat duren kunnen we nu nog niet zeggen. De komende periode houden we de ontwikkelingen in de gaten.

Adresgegevens Postbus 162, 8330 AD Steenwijk • Vendelweg 1 Steenwijk• telefoon 14 0521 •
e-mail info@steenwijkerland.nl • www.steenwijkerland.nl • bankrekeningnummer NL19 BNGH 0285 0924 21 Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

We hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer 14 0521.

Met vriendelijke groet,

Gert Ekkelenkamp Regisseur wegen en verkeer

 

 

 

 

 

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg