Corona maatregelen Steenwijkerland opgeheven

De coronamaatregelen die eind maart van dit jaar waren ingesteld op een aantal fietspaden in Steenwijkerland zijn opgeheven. Deze maatregelen waren bedoeld om fietsers en voetgangers op een aantal smalle paden voldoende ruimte te geven om elkaar te passeren. Het betroffen paden in Giethoorn, Belt-Schutsloot, Dwarsgracht en tussen Kalenberg en Ossenzijl.

Burgemeester Rob Bats: „In het licht van de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen per 26 juni acht ik het nu ook verantwoord om de coronamaatregelen op onze fietspaden in te trekken. Dat geeft meer ruimte om ongehinderd door ons mooie gebied te fietsen en te wandelen. Gezien het toeristische seizoen doen we bezoekers en ondernemers hier een groot plezier mee. Uiteraard blijft het dringende advies om de 1,5 meter afstand goed in de gaten te houden. Daarom laten we onder meer de algemene informatieborden die mensen wijzen op het afstand houden staan en kunnen de boa’s en politie nog steeds optreden in geval van excessen”.

De volgende coronamaatregelen worden ingetrokken:

· Het fietsverbod op het Binnenpad, Langesteeg en Zuiderpad Giethoorn;

· Het eenrichtingsverkeer op Schutsloterpad in Belt-Schutsloot;

· Het eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg Dwarsgracht;

· Het fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht;

· Het eenrichtingsverkeer op het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg, het Kooibomenpad naar Kalenberg en het Kalenbergerpad naar de Hogeweg.

Schuurverkoop Oldemarkt 26 juni

De plattegrond van de Schuurverkoop Oldemarkt is er! Zaterdag 26 juni liggen plattegrondjes bij de verkoopadressen, COOP en Waterbuffelfarm en campings. Zelf downloaden en uitprinten? Klik hier: https://drive.google.com/…/1dnQkk6U7Qrn…/view…
Delen van dit bericht wordt enorm gewaardeerd!

Kalenberger GemeenschapsHuis is weer open!

 

Het Kalenberger GemeenschapsHuis is weer open voor de vaste gebruikers, voor vergaderingen en bijeenkomsten van maatschappelijke en culturele aard, maar (nog) niet voor feesten en partijen.

Hieronder  het protocol:

KALENBERGER GEMEENSCHAPSHUIS

Coronamaatregelen d.d 5 juni 2021 (stap 3 openingsplan)

• Vaste gebruikersgroepen (sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie) kunnen weer terecht in het KGH.

• Ook kan er door derden weer gebruik gemaakt worden van gelegenheid tot vergaderen en bijeenkomsten. Feesten en partijen zijn (nog) niet toegestaan!

• In deze fase mogen per ruimte niet meer dan 50 personen aanwezig zijn.

Maatregelen ten aanzien van veiligheid: • Basisregels blijven gelden, dus:
1) Was vaak je handen;
2) Houd 1,5 m afstand;

3) Klachten? Blijf thuis en laat je testen.

• Draag een mondkapje tijdens een beweging (lopen) in het KGH. Het mondkapje mag af als men plaatsneemt. Beperk uw bewegingen daar waar mogelijk.

• Vul bij binnenkomst je contactgegevens in (registratieformulier bezoekers KGH) én beantwoord de vragen van de gezondheidsverklaring. Deze gegevens worden (conform AVG.2 richtlijn) korte tijd bewaard ten behoeve van eventueel contactonderzoek door de GGD en vervolgens vernietigd.

• Koffie en thee worden zoveel mogelijk vooraf klaar gezet op de tafels door de beheerder, overige consumpties worden aan tafel gebracht. Dus niet zelf heen en weer lopen hiervoor.

• Volg te allen tijde de instructies van de aanwezige beheerder op.

Een oproep van Margriet Hop:
Mijn ouders hebben ruim 33 jaar een huis gehad in Kalenberg, waar zij , en daardoor ook wij, in hun vrije tijd vaak waren en veel plezier hebben gehad. Na het overlijden van mijn moeder is het huis vorig jaar verkocht.
Wij missen deze deze plek erg en zijn daarom op zoek naar een stukje (koop-)grond in Kalenberg of aan de Wetering waar wij onze camper zo nu en dan kunnen plaatsen en ons bootje kunnen aanleggen.
Wie heeft voor ons de gouden tip?

Fietspad is gereed!

Plaatselijk Belang Kalenberg:

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering is gereed.
Vanaf november is Schagen bij u in de buurt aan het werk geweest. Soms ontstond er enige hinder, dat konden ze helaas niet altijd voorkomen.
Voor Schagen Infra was het een bijzonder project, daarom hebben ze de werkwijze in beeld gebracht. Zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=pJMQ9zivnB8
Mocht u nog vragen hebben over de uitgevoerde werkzaamheden of klachten hebben, dan kunt u de mailen naar ossenzijlkalenberg@schageninfra.nl
In de app van Schagen staat een tevredenheidsenquête. Zou u deze willen invullen?

Weer geen dorpsfeest… Maar wat dan wel?

 Net als u, volgt de dorpsfeestcommissie elke persconferentie en andere berichten over nieuwe, mogelijke versoepelingen rondom Corona.

Ondanks een aantal vrijheden, zoals opening van terrassen en het opheffen van de avondklok, blijven overige maatregelen naar verwachting langdurig gehandhaafd.

Onze conclusie is dat de organisatie van ons dorpsfeest, in een tent met 1,5 meter afstand geen optie is.

Maar wat dan wel?

Als alternatief is het misschien een idee om buiten een barbecue te organiseren. Of andere buitenactiviteiten. Wij vernemen graag positieve suggesties, zodat wij in ieder geval dit jaar, 2021, wel feestelijk bij elkaar kunnen komen. Mits de regels dat toestaan uiteraard.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer een dorpsfeest organiseren!

Jouw idee kan gemaild worden naar: dorpsfeestkalenberg@hotmail.com

Wegens enorm succes gaat Henk weer aan de slag voor u!

KALENBERGERGEMEENSCHAPSHUISKALENBERG

Hallo Kalenbergers,

Wat hebben we veel enthousiaste reacties gehad !!

Fijn dat zoveel mensen hebben genoten van onze maaltijden.

Volgens google staat 1 mei,  “dag van de arbeid”,  voor internationale verbondenheid.

Een heel goede reden om deze dag “samen” te genieten van een goede maaltijd.

Dit keer een Aziatische hap met een verrassende twist van onze kok.

 

 

Menu voor 1 persoon:

1 literbak nasi of mihoen .

Rendang ( rundvlees) of Rendang vega (jackfruit)

Thaise groene kip curry of tahoe curry.

 Erbij een bakje atjar en een zakje kroepoek.

D.m.v. onderstaand strookje voor 28 april 2021 in te leveren bij:Gerda Jongschaap, Kalenbergerpad 8 kunt u uw maaltijd bestellen.

Zaterdag 1 mei kunt u de maaltijd af halen bij het K.G.H. tussen 17.00 en 18.00 uur.

Een maaltijd kost € 8,-, graag contant en gepast afrekenen bij afhalen.

Bij het K.G.H. graag de instructies van het bestuur volgen zodat alles coronaproof verloopt.

HET IS NIET NODIG UW EIGEN PANNETJE MEE TE BRENGEN☺

Wel een tas o.i.d.  meenemen: het is heet !

Naam:

Vleesmenu met nasi:

Vleesmenu met mihoen:

Vegamenu met nasi:

Vegamenu met mihoen :

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg eenrichtingsverkeer

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt vanaf 27 april eenrichtingsverkeer!
Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.
Maatregelen om afstand te houden op fietspaden
Het Gemeentelijk Beleidsteam gaat vanaf 27 april (Koningsdag) een aantal maatregelen op (fiets)paden nemen om fietsers en voetgangers de ruimte te geven om elkaar op 1,5 meter te kunnen passeren. Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die – met het toeristisch seizoen in aantocht – vaak en ook in combinatie met wandelaars worden gebruikt. Naast het plaatsen van advies/waarschuwingsborden zijn op een aantal fietspaden extra maatregelen genomen. De gemeente houdt de drukte op de (fiets)paden voortdurend in de gaten en kan de maatregelen aanpassen als de situatie daar om vraagt.
Alle maatregelen zijn te vinden op onze website www.steenwijkerland.nl/corona
I

Vacatures Stichting Weerribben-Wieden

 

Over Stichting Weerribben-Wieden

De Stichting zet zich als gebiedspromotor, gebiedsontwikkelaar en gebiedsboard in voor Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl door het aanjagen, mobiliseren en initiëren van projecten. Dit doet zij samen met negen partners: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), KopTop, Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS) & Vestingstad Steenwijk, LTO Noord, inwonersvertegenwoordigers uit De Weerribben en uit De Wieden en de gemeente Steenwijkerland. Hiermee werkt zij samen met bewoners en ondernemers aan de versterking van de leefbaarheid, natuur en economie, waaronder landbouw en toerisme en recreatie. Met alle partners vertegenwoordigt zij een grote achterban, waardoor ze draagvlak kan creëren. De stichting weet wat leeft in het gebied, wat nodig is en waar de energie zit. Daarnaast zijn er meer samenwerkingsverbanden, zoals met MarketingOost, IVN en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De komende jaren zet de stichting zich o.a. in om te voldoen aan de nieuwe standaard voor Nationale Parken. Binnen deze standaard is de verbinding met bewoners van het gebied essentieel.

Stichting Weerribben-Wieden zoekt twee inwonersvertegenwoordigers (bestuursleden)

Iets voor u?

Dit is de mogelijkheid om de belangen van de inwoners van Steenwijkerland te behartigen in het bestuur van de Stichting Weerribben – Wieden. Er zijn twee vacatures op vrijwillige basis.

Rol

Als inwonersvertegenwoordiger bent u de verbindende schakel tussen het bestuur van de Stichting Weerribben – Wieden enerzijds en de inwoners van Steenwijkerland anderzijds. Het is een uitdagende rol. De inwoners zijn al vertegenwoordigd in de Plaatselijk Belangen en/of Wijkteams. Waar nodig overlegt u met deze partijen, meestal op projectmatige basis. U ondersteunt de Stichting Weerribben – Wieden in haar ontwikkeling, waarbij u de inwoners vertegenwoordigt. Zodra er projecten zijn die een Plaatselijk Belang of een wijkteam aangaan, betrekt u deze, brengt ze in positie en ondersteunt u hen in de overleggen met het Stichtingsbestuur. U houdt alle betrokkenen op de hoogte van ontwikkelingen en vraagstukken door b.v. nieuwsbrieven, samenkomsten, beantwoording van vragen.

page1image666688 page1image656512

Profiel

Lijkt u dit interessant en herkent u zich in het volgende:

 • –  Bestuurlijke ervaring binnen een stichting in ontwikkeling, bij voorkeur in een functie alsvertegenwoordiger van een achterban.
 • –  Communicatief een sterke persoonlijkheid met kennis van het realiseren van participatie vande Plaatselijke Belangen, wijkteams en de inwoners bij op te starten projecten.
 • –  Informatie van bestuur Weerribben – Wieden en inwoners kunnen “halen en brengen”
 • –  Goede gebiedskennis van Steenwijkerland en kennis van de organisatie van PlaatselijkeBelangen.
 • –  Verbondenheid met Steenwijkerland in het algemeen en Weerribben – Wieden in hetbijzonder.
 • –  Een eigen netwerk, of in staat een netwerk op te bouwen en te beheren.
 • –  Een zesde zintuig gericht op de belangen van de inwoners en betrokkenen bij Weerribben -Wieden -Solliciteren

  Denkt u: dat is wel iets voor mij? Stuur dan een sollicitatiebrief met uw gegevens, ervaring en uw motivatie vóór 1 mei 2021 naar info@stichtingweerribbenwieden.nl

  Informatie

  Kijk voor verdere informatie over de stichting Weerribben Wieden op de website

  www.visitweerribbenwieden.com

  Wilt u meer informatie over deze vacature? Dan kunt u contact op nemen met:

  bestuur@stichtingweerribbenwieden.nl

 

Actuele site voor bewoners en gasten van Kalenberg-Hoogeweg