Indienen zienswijze Lelystad

Sinds 11 januari tm 21 februari is er een mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het herziende besluit betreffende de luchthaven Lelystad.

Omdat de MER gegevens uit 2015 niet klopten is er een wijziging aangebracht op o.a. de grenswaarden en het maximaal aantal vluchten van.

U wordt van harte uitgenodigd om uw zienswijze op dit wijzigingsbesluit in te dienen.

Meer informatie en over hoe te handelen zie:

www.rijksoverheid.nl