Vrijstate markt Kalenberg

27 juli weer een Vrijstatemarkt in Kalenberg?

Bewoners kunnen zich opgeven vóór 10 juni bij helendekens@hotmail.com onder vermelding van naam, adres en wat er verkocht gaat worden.

Voorbereidingen zijn gestart!