100 jaar Excelsior, een verslag

Zaterdagavond: bezoekers werden ontvangen met een kop koffie en speciaal gemaakt gebakje, waarop 100 jaar Excelsior stond.
Het concert begon met een kwartiertje vertraging omdat er maar mensen bleven komen en er stoelen bijgezet werden.
Uiteindelijk 130 man publiek, volle zaal dus.
Excelsior begon met de Reunion Ouverture. Na het openingswoord van voorzitter Hermina Trinks-Muis werd het swingende Patsy gespeeld.
Daarna volgde Nader mijn God, in een prachtige bewerking van Matthew Rankley.
De twee zussen Hermina Trinks-Muis en Klara Bakker-Muis (beide op bugel) speelden, begeleid door de rest van Excelsior, het duet Perhaps Love (het bekende John Denver lied).
Daarna werden de jubilarissen gehuldigd: Jan Otten en Antje Otten deJongPen, beide 60 jaar muzikant, en Klara Bakker-Muis en Gerda Jongschaap, beide 50 jaar muzikant en lid van Excelsior.
Alle 4 zijn trouwe leden met veel inzet voor de vereniging. Jan Otten is ook al 40 jaar penningmeester. Alle 4 kregen naast mooie woorden en een speldje een spiegel met hun naam en instrument daarop gegraveerd.
De mars Attonline sloot het programma voor de pauze af. Deze mars was het eerste wat in 1994 door dirigent Pieter Winter gedirigeerd werd bij zijn 1e periode bij Excelsior. Sinds januari van dit jaar staat hij weer voor Excelsior.
Na de pauze: Bohemian Rhapsody met een mooie solo van Ella Lok op althoorn.
Daarna kreeg wethouder Trijn Jongman het woord. Ze had namens de gemeente Steenwijkerland een cheque meegenomen. Ze reageerde op het stoppen van 8 (van de 14) leden van Excelsior: gezien de betekenis voor het dorp en het publiek dat genoot, de verbindende factor van muziek, een oproep, Excelsior moet blijven bestaan!
Overigens is er geen sprake van opheffing, de overgebleven leden gaan door en proberen het orkest uit te breiden, waarbij alle instrumenten welkom zijn. Gelukkig is er al een dirigent gevonden, die de groep leiding wil geven.
Na de Picardy Hymne nam Jan Otten het woord. Hij memoreerde enkele gebeurtenissen in het 100-jarig bestaan en relateerde de die aan gebeurtenissen op nationale en mondiale schaal. Vervolgens bracht Jan een 34 jaar lang bewaard exemplaar van de lp IJsselhammer Klanken (met de hoes nog ongeopend) in de verkoop. Ging voor 55 euro weg.
En na The Best of Andrew Lloyd Webber werd het 1e exemplaar van het jubileumboek ‘100 joar bloas’n’ uitgereikt door Wim van Pelt (1 van de samenstellers) aan Geertje Lassche-Jongschaap, die in 1956 het eerste meisje was dat lid werd van Excelsior. Daarna zette Excelsior het Kalenberger volkslied in, het publiek ging staan en zong uit volle borst de 3 coupletten mee.
Na de gebruikelijke bedankjes (ook: Geertje Muis-Zeefat werd bedankt voor het 40 jaar lang kaartjes rondbrengen voor het verjaardagfonds) van de voorzitter, sloot Excelsior het concert af met Music van John Miles. Gloedvol gespeeld en uitstekend uitgevoerd.
Het publiek kreeg een zeer onderhoudende avond met een leuk en boeiend muzikaal programma. Excelsior speelde zeer goed en gedreven. Dirigent Pieter Winter hield het orkest goed bij elkaar. Op het televiseischerm werden foto’s van 100 jaar Excelsior getoond.
Na het concert werden de gereserveerde boeken uitgegeven en werden er boeken verkocht.
DJ Gerard hield het nog lang gezellig.
Zondagochtend was er een dankdienst in de kerk te Paasloo, geleid door Ds. Jans. Excelsior speelde enkele stukken en begeleidde de gezangen. Wederom mooi gespeeld. Ds. Jans had zich verdiept in de geschiedenis van Excelsior en verwerkte dit in zijn preek.
Zondagmiddag 4 uur kwamen leden en partners bijeen in het Doevehuis in Kalenberg, om na te praten, de foto’s nog eens te bekijken en gezamenlijk te genieten van een heerlijk buffet. Een gezellige afsluiting van het jubileumweekend.

 

Foto’s: Jetske van Beek