Petitie Kosten Aanleg Glasvezel

Ongelijke behandeling/onjuiste voorstelling van zaken! Sprake van dwaling (artikel 228 book 6 BW) en misleiding.

Waar gaat het om?

In juni 2019 (anderhalf jaar na de campagne van eind 2017) is door Rendo en Glasvezel Buitenaf een nieuwe campagne gestart onder de noemer “Glasvezel. Nu ook in de kernen van Steenwijkerland“. Direct bleek uit de informatie dat er financieel veel gunstiger voorwaarden aan de orde zijn dan in de campagne van eind 2017, dus voor Kalenberg.

In de petitie, die u kunt lezen middels onderstaande link, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt, is door Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot aan de directies Rendo en Glasvezel Buitenaf gevraagd de ongelijke behandeling op te heffen.

Helaas is, na afgelopen maanden vele malen overleg gevoerd te hebben met de directies, begin deze week het definitieve antwoord gekomen, te weten:

“Helaas kunnen wij niet ingaan op de verzoeken van de Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot, zoals verwoord in de petitie, omdat ons daarvoor de financiële middelen ontbreken”

Steunbetuigingen, te beschouwen als ondertekening van de petitie, kunt u vóór vrijdag 20 december 2019 12.00 uur (laten) sturen naar glasvezelpetitie@gmail.com

Doe mee, het gaat ook om uw portemonnee!

De petitie, met alle steunbetuigingen, zal formeel aangeboden worden aan de directies van Rendo en Glasvezel Buitenaf en de 5 providers in de campagne van 2017.

Wij houden u op de hoogte!

RENDO en Glasvezel buitenaf petitie[4922]