Eenrichtingsverkeer

 

 

page1image2280888784

Steenwijk, Onderwerp

Aan de aanwonenden van het fietspad Kalenberg Zuid, Kalenberg Noord en Oudeweg

19 mei 2020
fietsverbod wordt eenrichtingsverkeer Beste bewoners en ondernemers,

ons kenmerk
behandeld door Gert Ekkelenkamp

uw kenmerk bijlagen

Al een groot aantal weken houdt het coronavirus ons flink in z’n greep. De afgelopen periode zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. En die maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven, ons werk en onze vrije tijd. Dat geldt niet alleen voor de landelijke maatregelen, maar ook voor de vertaling daarvan naar de lokale situatie.

Afstand houdenHoud 1,5 meter afstand.
Dat is de belangrijkste boodschap voor de komende periode. Met dat als uitgangspunt hebben we samen en op verzoek van Plaatselijk Belang Ossenzijl en Plaatselijk Belang Kalenberg gekeken naar het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg. Op dat fietspad gold vanaf 9 mei een fietsverbod, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Fietsverbod wordt eenrichtingsverkeer
Met elkaar hebben we geconstateerd dat we met het aanpassen van het fietsverbod in eenrichtingsverkeer een goede oplossing hebben. We voorkomen situaties waarbij fietsers elkaar niet op 1,5 meter kunnen passeren. Tegelijkertijd is het gebied – en daarmee ook de lokale ondernemers – toegankelijk voor de toerist en recreant. Voor aanwonenden van het fietspad geldt het eenrichtingsverkeer niet.

Duidelijkheid door borden
Nog voor Hemelvaartsdag gaan we de maatregel met borden aangeven. Ook via onze website en social media zullen we communiceren dat er tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt op het fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg. Hierbij is de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg is eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hogeweg. Hoelang de maatregel gaat duren kunnen we nu nog niet zeggen. De komende periode houden we de ontwikkelingen in de gaten.

Adresgegevens Postbus 162, 8330 AD Steenwijk • Vendelweg 1 Steenwijk• telefoon 14 0521 •
e-mail info@steenwijkerland.nl • www.steenwijkerland.nl • bankrekeningnummer NL19 BNGH 0285 0924 21 Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

We hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer 14 0521.

Met vriendelijke groet,

Gert Ekkelenkamp Regisseur wegen en verkeer