Kalenbergerpad wordt opgeknapt

Gemeente Steenwijkerland heeft het voornemen het fietspad van Kalenberg naar de Hoogeweg, genaamd Kalenbergerpad, te vervangen door een nieuw breder fietspad conform de regels die de provincie voorschrijft.
Vóórdat Plaatselijk Belang en de gemeente hierover hadden gesproken is er een handtekeningactie gestart door een paar bewoners.
Op 19 maart is er een gesprek geweest met de initiatiefnemers van de actie, de gemeente en Plaatselijk Belang.
Er zijn alternatieven aangedragen om het pad minder te belasten. De gemeente gaat een onderzoek starten naar de haalbaarheid. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Daarom zal het fietspad eerst worden opgeknapt, zodat deze weer goed begaanbaar is.
Wanneer de gemeente komt met haar ideeën en mogelijkheden wordt er een tijdelijke commissie gevormd om hier op te reageren.