Vacatures Stichting Weerribben-Wieden

 

Over Stichting Weerribben-Wieden

De Stichting zet zich als gebiedspromotor, gebiedsontwikkelaar en gebiedsboard in voor Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl door het aanjagen, mobiliseren en initiëren van projecten. Dit doet zij samen met negen partners: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), KopTop, Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS) & Vestingstad Steenwijk, LTO Noord, inwonersvertegenwoordigers uit De Weerribben en uit De Wieden en de gemeente Steenwijkerland. Hiermee werkt zij samen met bewoners en ondernemers aan de versterking van de leefbaarheid, natuur en economie, waaronder landbouw en toerisme en recreatie. Met alle partners vertegenwoordigt zij een grote achterban, waardoor ze draagvlak kan creëren. De stichting weet wat leeft in het gebied, wat nodig is en waar de energie zit. Daarnaast zijn er meer samenwerkingsverbanden, zoals met MarketingOost, IVN en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De komende jaren zet de stichting zich o.a. in om te voldoen aan de nieuwe standaard voor Nationale Parken. Binnen deze standaard is de verbinding met bewoners van het gebied essentieel.

Stichting Weerribben-Wieden zoekt twee inwonersvertegenwoordigers (bestuursleden)

Iets voor u?

Dit is de mogelijkheid om de belangen van de inwoners van Steenwijkerland te behartigen in het bestuur van de Stichting Weerribben – Wieden. Er zijn twee vacatures op vrijwillige basis.

Rol

Als inwonersvertegenwoordiger bent u de verbindende schakel tussen het bestuur van de Stichting Weerribben – Wieden enerzijds en de inwoners van Steenwijkerland anderzijds. Het is een uitdagende rol. De inwoners zijn al vertegenwoordigd in de Plaatselijk Belangen en/of Wijkteams. Waar nodig overlegt u met deze partijen, meestal op projectmatige basis. U ondersteunt de Stichting Weerribben – Wieden in haar ontwikkeling, waarbij u de inwoners vertegenwoordigt. Zodra er projecten zijn die een Plaatselijk Belang of een wijkteam aangaan, betrekt u deze, brengt ze in positie en ondersteunt u hen in de overleggen met het Stichtingsbestuur. U houdt alle betrokkenen op de hoogte van ontwikkelingen en vraagstukken door b.v. nieuwsbrieven, samenkomsten, beantwoording van vragen.

page1image666688 page1image656512

Profiel

Lijkt u dit interessant en herkent u zich in het volgende:

 • –  Bestuurlijke ervaring binnen een stichting in ontwikkeling, bij voorkeur in een functie alsvertegenwoordiger van een achterban.
 • –  Communicatief een sterke persoonlijkheid met kennis van het realiseren van participatie vande Plaatselijke Belangen, wijkteams en de inwoners bij op te starten projecten.
 • –  Informatie van bestuur Weerribben – Wieden en inwoners kunnen “halen en brengen”
 • –  Goede gebiedskennis van Steenwijkerland en kennis van de organisatie van PlaatselijkeBelangen.
 • –  Verbondenheid met Steenwijkerland in het algemeen en Weerribben – Wieden in hetbijzonder.
 • –  Een eigen netwerk, of in staat een netwerk op te bouwen en te beheren.
 • –  Een zesde zintuig gericht op de belangen van de inwoners en betrokkenen bij Weerribben -Wieden -Solliciteren

  Denkt u: dat is wel iets voor mij? Stuur dan een sollicitatiebrief met uw gegevens, ervaring en uw motivatie vóór 1 mei 2021 naar info@stichtingweerribbenwieden.nl

  Informatie

  Kijk voor verdere informatie over de stichting Weerribben Wieden op de website

  www.visitweerribbenwieden.com

  Wilt u meer informatie over deze vacature? Dan kunt u contact op nemen met:

  bestuur@stichtingweerribbenwieden.nl