Alle berichten van admin

Weer geen dorpsfeest… Maar wat dan wel?

 Net als u, volgt de dorpsfeestcommissie elke persconferentie en andere berichten over nieuwe, mogelijke versoepelingen rondom Corona.

Ondanks een aantal vrijheden, zoals opening van terrassen en het opheffen van de avondklok, blijven overige maatregelen naar verwachting langdurig gehandhaafd.

Onze conclusie is dat de organisatie van ons dorpsfeest, in een tent met 1,5 meter afstand geen optie is.

Maar wat dan wel?

Als alternatief is het misschien een idee om buiten een barbecue te organiseren. Of andere buitenactiviteiten. Wij vernemen graag positieve suggesties, zodat wij in ieder geval dit jaar, 2021, wel feestelijk bij elkaar kunnen komen. Mits de regels dat toestaan uiteraard.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer een dorpsfeest organiseren!

Jouw idee kan gemaild worden naar: dorpsfeestkalenberg@hotmail.com

Wegens enorm succes gaat Henk weer aan de slag voor u!

KALENBERGERGEMEENSCHAPSHUISKALENBERG

Hallo Kalenbergers,

Wat hebben we veel enthousiaste reacties gehad !!

Fijn dat zoveel mensen hebben genoten van onze maaltijden.

Volgens google staat 1 mei,  “dag van de arbeid”,  voor internationale verbondenheid.

Een heel goede reden om deze dag “samen” te genieten van een goede maaltijd.

Dit keer een Aziatische hap met een verrassende twist van onze kok.

 

 

Menu voor 1 persoon:

1 literbak nasi of mihoen .

Rendang ( rundvlees) of Rendang vega (jackfruit)

Thaise groene kip curry of tahoe curry.

 Erbij een bakje atjar en een zakje kroepoek.

D.m.v. onderstaand strookje voor 28 april 2021 in te leveren bij:Gerda Jongschaap, Kalenbergerpad 8 kunt u uw maaltijd bestellen.

Zaterdag 1 mei kunt u de maaltijd af halen bij het K.G.H. tussen 17.00 en 18.00 uur.

Een maaltijd kost € 8,-, graag contant en gepast afrekenen bij afhalen.

Bij het K.G.H. graag de instructies van het bestuur volgen zodat alles coronaproof verloopt.

HET IS NIET NODIG UW EIGEN PANNETJE MEE TE BRENGEN☺

Wel een tas o.i.d.  meenemen: het is heet !

Naam:

Vleesmenu met nasi:

Vleesmenu met mihoen:

Vegamenu met nasi:

Vegamenu met mihoen :

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg eenrichtingsverkeer

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt vanaf 27 april eenrichtingsverkeer!
Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.
Maatregelen om afstand te houden op fietspaden
Het Gemeentelijk Beleidsteam gaat vanaf 27 april (Koningsdag) een aantal maatregelen op (fiets)paden nemen om fietsers en voetgangers de ruimte te geven om elkaar op 1,5 meter te kunnen passeren. Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die – met het toeristisch seizoen in aantocht – vaak en ook in combinatie met wandelaars worden gebruikt. Naast het plaatsen van advies/waarschuwingsborden zijn op een aantal fietspaden extra maatregelen genomen. De gemeente houdt de drukte op de (fiets)paden voortdurend in de gaten en kan de maatregelen aanpassen als de situatie daar om vraagt.
Alle maatregelen zijn te vinden op onze website www.steenwijkerland.nl/corona
I

Vacatures Stichting Weerribben-Wieden

 

Over Stichting Weerribben-Wieden

De Stichting zet zich als gebiedspromotor, gebiedsontwikkelaar en gebiedsboard in voor Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl door het aanjagen, mobiliseren en initiëren van projecten. Dit doet zij samen met negen partners: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), KopTop, Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS) & Vestingstad Steenwijk, LTO Noord, inwonersvertegenwoordigers uit De Weerribben en uit De Wieden en de gemeente Steenwijkerland. Hiermee werkt zij samen met bewoners en ondernemers aan de versterking van de leefbaarheid, natuur en economie, waaronder landbouw en toerisme en recreatie. Met alle partners vertegenwoordigt zij een grote achterban, waardoor ze draagvlak kan creëren. De stichting weet wat leeft in het gebied, wat nodig is en waar de energie zit. Daarnaast zijn er meer samenwerkingsverbanden, zoals met MarketingOost, IVN en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De komende jaren zet de stichting zich o.a. in om te voldoen aan de nieuwe standaard voor Nationale Parken. Binnen deze standaard is de verbinding met bewoners van het gebied essentieel.

Stichting Weerribben-Wieden zoekt twee inwonersvertegenwoordigers (bestuursleden)

Iets voor u?

Dit is de mogelijkheid om de belangen van de inwoners van Steenwijkerland te behartigen in het bestuur van de Stichting Weerribben – Wieden. Er zijn twee vacatures op vrijwillige basis.

Rol

Als inwonersvertegenwoordiger bent u de verbindende schakel tussen het bestuur van de Stichting Weerribben – Wieden enerzijds en de inwoners van Steenwijkerland anderzijds. Het is een uitdagende rol. De inwoners zijn al vertegenwoordigd in de Plaatselijk Belangen en/of Wijkteams. Waar nodig overlegt u met deze partijen, meestal op projectmatige basis. U ondersteunt de Stichting Weerribben – Wieden in haar ontwikkeling, waarbij u de inwoners vertegenwoordigt. Zodra er projecten zijn die een Plaatselijk Belang of een wijkteam aangaan, betrekt u deze, brengt ze in positie en ondersteunt u hen in de overleggen met het Stichtingsbestuur. U houdt alle betrokkenen op de hoogte van ontwikkelingen en vraagstukken door b.v. nieuwsbrieven, samenkomsten, beantwoording van vragen.

page1image666688 page1image656512

Profiel

Lijkt u dit interessant en herkent u zich in het volgende:

 • –  Bestuurlijke ervaring binnen een stichting in ontwikkeling, bij voorkeur in een functie alsvertegenwoordiger van een achterban.
 • –  Communicatief een sterke persoonlijkheid met kennis van het realiseren van participatie vande Plaatselijke Belangen, wijkteams en de inwoners bij op te starten projecten.
 • –  Informatie van bestuur Weerribben – Wieden en inwoners kunnen “halen en brengen”
 • –  Goede gebiedskennis van Steenwijkerland en kennis van de organisatie van PlaatselijkeBelangen.
 • –  Verbondenheid met Steenwijkerland in het algemeen en Weerribben – Wieden in hetbijzonder.
 • –  Een eigen netwerk, of in staat een netwerk op te bouwen en te beheren.
 • –  Een zesde zintuig gericht op de belangen van de inwoners en betrokkenen bij Weerribben -Wieden -Solliciteren

  Denkt u: dat is wel iets voor mij? Stuur dan een sollicitatiebrief met uw gegevens, ervaring en uw motivatie vóór 1 mei 2021 naar info@stichtingweerribbenwieden.nl

  Informatie

  Kijk voor verdere informatie over de stichting Weerribben Wieden op de website

  www.visitweerribbenwieden.com

  Wilt u meer informatie over deze vacature? Dan kunt u contact op nemen met:

  bestuur@stichtingweerribbenwieden.nl

 

Kalenbergerpad wordt opgeknapt

Gemeente Steenwijkerland heeft het voornemen het fietspad van Kalenberg naar de Hoogeweg, genaamd Kalenbergerpad, te vervangen door een nieuw breder fietspad conform de regels die de provincie voorschrijft.
Vóórdat Plaatselijk Belang en de gemeente hierover hadden gesproken is er een handtekeningactie gestart door een paar bewoners.
Op 19 maart is er een gesprek geweest met de initiatiefnemers van de actie, de gemeente en Plaatselijk Belang.
Er zijn alternatieven aangedragen om het pad minder te belasten. De gemeente gaat een onderzoek starten naar de haalbaarheid. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Daarom zal het fietspad eerst worden opgeknapt, zodat deze weer goed begaanbaar is.
Wanneer de gemeente komt met haar ideeën en mogelijkheden wordt er een tijdelijke commissie gevormd om hier op te reageren.

Er worden twee cabiners geplaatst in de Weerribben

Bij deze wil ik uw informeren  dat er binnenkort een 2 tal Cabiners worden geplaatst in de Weerribben.

De Cabiner is een nieuw project in de Nationale parken waar Staatsbosbeheer aan meewerkt.  Het is en nieuwe manier van beleving in de natuur van de Nationale Parken.  Zie bijlage.

Voor de Weerribben geldt dat er (tijdelijke) toestemming is verleend.  De locaties in de Weerribben zijn het diepe Wiede ( nabij de ingang van het slootje zodat deze  vanaf de woningen niet zichtbaar is) en de andere locatie is in de Hamsgracht tussen het t’ Heers en het Meenthe gat.   De komende periode worden de Cabiners opgebouwd en worden ze getest  etc.   Aan deze locaties wordt een monitorings programma gekoppeld om te zien wat het effect is op de directe omgeving.

Met vriendelijke groet,

E.H  (Egbert) Beens

Boswachter Publiek

Meer info zie voorbeeld klik hier

Kleurrijke maaltijd KGH

Maaltijden zorgen voor verbinding in Kalenberg.

Al een jaar heerst er stilte in het dorpshuis, hét ontmoetingspunt voor de inwoners van Kalenberg/Hoogeweg.

Beheerder Henk Slijkhuis zag en ondervond het gemis aan activiteiten en daarmee de contacten tussen de bewoners. Hij stelde voor maaltijden te bereiden voor het dorp. Het bestuur van het Kalenberg Gemeenschapshuis was hier meteen voor. Niet alleen ‘gebeurt er wat‘, maar ook de inkomsten zijn zeer welkom nu het dorpshuis al een jaar zonder zit.

Dat Henk een uitstekende kok is, weet men van eerdere gezamenlijke maaltijden. De snert eind december vond dan ook gretig aftrek. Coronaproof werd de erwtensoep uitgegeven en de reacties waren zeer enthousiast. Hoe leuk is het ook te weten dat een groot deel van de dorpsgenoten geniet van dezelfde maaltijd!

Henk houdt van variatie en in februari werd een heerlijke NasiRames bereid. Met hulp van bestuursleden van het KGH werden meer dan honderd porties bereid en uitgegeven aan enthousiaste dorpsgenoten.

De inkomsten zijn ‘leuk’,  maar wegen natuurlijk niet op tegen het verlies aan huurinkomsten van het KGH. Het gaat vooral om de activiteit in het dorp, binnen de coronaregels, en de saamhorigheid die het met zich meebrengt.

De volgende maaltijd wordt op Paaszaterdag uitgegeven. Het wordt op voorstel van Henk Slijkhuis een traditionele Marokkaanse couscous. Deze maaltijd wordt in Marokko met familie gegeten op speciale gelegenheden, waarbij gastvrijheid, vrijgevigheid en saamhorigheid gevierd worden. Een uitstekende keuze van Henk. Viering van de saamhorigheid in het dorp, ook onder de huidige omstandigheden, en tegelijkertijd bouwen aan de hoop op een nieuw begin, een toekomst waarbij het dorpshuis weer bruist van het leven!

 

KALENBERGERGEMEENSCHAPSHUIS

Hallo Kalenbergers

Omdat we elkaar nog steeds niet in het K.G.H. mogen ontmoeten gaan we opnieuw een maaltijd bereiden: kunnen we elkaar bij het afhalen toch nog even spreken 😉.

In de Berberse landen van Noord-Afrika wordt couscous als het nationale gerecht beschouwd.

Het staat voor : saamhorigheid, gastvrijheid en vrijgevigheid.

In deze rare tijd belangrijk voor ons allemaal!

Reden voor onze kok om een couscous gerecht te maken.

Het menu voor 1 persoon bestaat uit een ruime portie couscous, heerlijke kleurrijke groentemix en kip met een smaakvolle saus.

Voor de vega-variant wordt de kip vervangen door jackfruit(lekker!).

Door middel van onderstaand strookje voor 01-04-2021 in te leveren bij:

Gerda Jongschaap, Kalenbergerpad 8, kunt u uw maaltijd bestellen.

Zaterdag 3 april kunt u de maaltijd af halen bij het K.G.H. tussen 17.00 en 18.00 uur.

Een maaltijd kost € 8,-. Graag contant en gepast afrekenen bij afhalen.

Bij het K.G.H. graag de instructies van het bestuur volgen zodat alles coronaproof verloopt.

Naam:

Menu met vlees :

Menu met jackfruit:

Optie groentemix zonder paprika :

Helaas, Trillend Riet kan dit jaar niet doorgaan

Misschien heeft u het al een beetje aan voelen komen… helaas hebben we moeten beslissen om Trillend Riet dit jaar niet door te laten gaan.
We begrijpen dat dit niet het nieuws is waar u op had gehoopt en we delen uiteraard uw teleurstelling!
We verschuiven de voorstellingen naar volgend jaar (2022) en hopen u dan weer te kunnen & mogen verwelkomen in de Weerribben bij ons unieke belevingstheater.